Tin công nghệ ngày 28/9: Mẫu toilet 529 tỷ đồng sắp được NASA phóng vào vũ trụ