Tin tức pháp luật 24h: Tịnh thất Bồng Lai hầu tòa, Lão nông 79 tuổi quỳ ở toà xin được xét xử