Nắng nóng từ tuần tới, nhiệt độ cao nhất có nơi lên đến 39 độ C