Facebook cố nghệ Giang Còi thay đổi ảnh đại diện: Xúc động trước lời nhắn nhủ về triết lý sống