Người Hà Nội chui rào vào công viên tập thể dục, câu cá bất chấp lệnh cấm