3 ngày tới, Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất 40 độ C