Bắc Bộ chuẩn bị đón bão Conson mạnh cấp 11, cường độ không ngừng tăng lên