Năm 2021, người lao động được nghỉ 19 ngày, dịp Quốc khánh chính thức tăng thêm ngày nghỉ